Crane Golf Tour är en scratchtour med prispengar för herrar, damer och genomförs 2019 i samarbete mellan tourledningen och 8 st. arrangörsklubbar.

Anmälningsregler

Anmälningsregler för Crane Golf Tour 2019

Förtydligandet beskriver vad som gäller vid:

• Anmälan och anmälningsavgift; när och hur

• Avanmälan; när och hur

• Återbud; när och hur

• Förseelse beträffande utebliven anmälningsavgift

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf.  Anmälningstiden går ut senast kl. 18.00 fem dagar före tävlingsdagen. Datum för anmälningstidens utgång framgår i GIT tillsammans med arrangörens övriga information om sin deltävling i Crane Golf Tour.

Anmälningsavgift

För deltagande i deltävling i Crane Golf Tour är anmälningsavgiften 750kr. Anmälningsavgiften betalar spelaren till arrangörsklubben före start.

Avanmälan;  före anmälningstidens utgång

Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas.

Återbud; efter anmälningstidens utgång

Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas av anmäld spelare som avser att inte delta. Spelare som lämnar återbud måste ange godtagbart skäl för återbudet. Finns inget godtagbart skäl är spelare som lämnar återbud skyldig att betala anmälningsavgiften till aktuell arrangör.

Förseelse; beträffande utebliven anmälningsavgift

För en spelare som häftar i skuld till en arrangör av deltävling i Crane Golf Tour har Tourledningen för Crane Golf Tour möjligheten att inte tillåta denne att delta i ytterligare deltävling av Crane Golf Tour förrän spelarens skuld är reglerad. Tourledningen för Crane Golf Tour kommer dessutom att rapportera ärendet till SGF som är huvudansvarig för tävlingar med prispengar där Crane Golf Tour ingår

Ytterligare information finns under rubrik vilkor på vår hemsida

Cranegolftour.se

resultatlista

ORDER OF MERIT

Tävlingsinformation

Crane Golf Tour är sanktionerad av Svenska Golfförbundet

Senaste reportage

Ny svensk proffstour i väst
Crane Golf Tour vill etablera sig och växa

Finaldagen på Öijared Gk

De 24 spelarna som ligger högst upp på rankingen går til finalen den 21/9, som spelas på underbara Öijared Golfklubb.

Sponsorer